Polityka prywatności serwisu FullSurveys

§ 1
Słownik pojęć

 1. IT Advance Sp. z o.o. ul. Strzelców 1c/3 01-348 Warszawa, KRS 0000582498, NIP 5272748241, Regon 362814966.  Kontakt e-mail: info@FullSurveys.com
 1. Serwis – serwis internetowy należący do Właściciela, dostępny pod domeną www.FullSurveys.com
 1. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Serwisu.
 2. Usługa - uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej.
 3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu, w tym także Uczestnik.
 4. Uczestnik – każdy podmiot zarejestrowany w Serwisie

 

§ 2
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Właściciel.
 2. Uczestnik wypełniając formularz rejestracji w Serwisie oświadcza, że podane w nim dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Wypełniając formularz rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Właściciela w celu realizacji i obsługi Usługi dostępnej w Serwisie.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Właściciela nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Usługi. Są one wykorzystywane jedynie do celów badawczych i statystycznych w sposób zbiorczy, uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczego Uczestnika.
 5. Wszystkie dane oraz opinie uzyskane przez Właściciela od Uczestników w trakcie realizacji Usługi mają charakter poufny.
 6. Uczestnik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Właściciel zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi dostępnej w Serwisie.

§ 3
Zasady działania Newslettera

 1. Zapisując się do Newslettera w Serwisie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Uczestnika do informowania go o nowościach, promocjach, rabatach, poradach.
 2. Adresy mailowe Uczestników, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach, rabatach, poradach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. W każdej chwili Uczestnik ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zrezygnować z Newslettera należy przesłać informację o chęci rezygnacji na adres info@FullSurveys.com

§ 4
Pliki cookies

 1. Właściciel nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika Serwisu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu realizacji Usługi dostępnej w Serwisie. Jednakże z plików tych mogą też korzystać inne portale, w tym portale społecznościowe (np. Facebook), dla celów statystycznych i reklamowych.
 4. W każdym wypadku Użytkownik Serwisu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.