Om oss

Vet du att FullSurveys är världens första forskningspanel? Endast hos oss har du tillgång till de bästa panelerna samlade på ett enda ställe. Tack vare detta får du flera gånger mer inbjudan att delta i undersökningar jämfört med antalet inbjudan du kan få när du registrerar dig i en enskild panel.

MER PANELER = MER INBJUDAN = HÖGRE INKOMST

I vår panelaggregator kan varje användare tjäna flera gånger mer och snabbare än det är möjligt på de flesta traditionella panelerna. Du kan ha kontroll över hela processen. Vi erbjuder dig också tillgång till alla gällande inbjudan för respondenter, enkäterna som du fyllt i och medel samlade i respektive paneler.

Vi förser dig med möjligheten till att avge yttranden om produkter och tjänster från hela världen.

FullSurveys är ett verktyg med global räckvidd som möjliggör bättre och smidigare hantering av branschen av betalda undersökningar. Till paneler som du har tillgång till via vår aggregator hör endast säkra och tillförlitliga företag och tack vare detta har du ett garanti att du får lön för de ifylla enkäterna. Det räcker att du har en internetuppkoppling, en dator eller en annan mobil enhet. Enkäterna fyller du i online. Det är du som bestämmer i vilka undersökningar du vill delta och vi förser dig med valmöjligheter som är individualiserade och anpassade efter dina intressen.

Genom att regelbundet acceptera inbjudan till undersökningar, får du rätten till garanterade inkomster. Det betyder att varje enkät som du fyller i innebär en faktisk vinst (mer om lön kan du läsa i fliken LÖN)

Din tid och och yttranden är viktiga för oss!

Att aggregatorn uppstod är ett resultat av våra årslånga erfarenheter i att skapa paneler, hitta pandeldeltagare och utveckla forskningsprojekt. Vi garanterar både hög lön och säkerhet. Behandling av din data sker med högsta standard och alla svar som du uppger förblir anonyma. Dessutom kan du ta bort din profil från vårt system när som helst. Registrera dig idag om du vill tjäna bra pengar genom att delta i marknadsundersökningar och samtidigt använda ett användarvänligt system

FullSurveys - en global forskningspanelaggregator!