FAQ

Enkäter

1. Vilket syfte tjänar enkäter som jag fyller i?

Enkäter beställs hos oss av marknadsföringsbyråer som jobbar med opinionsundersökningar. Med hjälp av enkäter kan tillverkare av olika produkter kontrollera marknadens behov och reaktion på sina produkter, vilket ger dem möjlighet att förbättra kvaliteten och anpassa den till kundernas förväntningar. När du fyller i enkäten blir du därför ett mycket väsentligt element i marknadsföringskedjan och du påverkar direkt erbjudanden och utbud från marknadens ledande tillverkare.

2. Behöver man speciella program för att fylla i enkäten och måste jag installera dem? Måste man ha några speciella färdigheter?

Enkäter är konstruerade på ett sådant sätt att ifyllningsprocessen ska vara så enkel som möjligt för dig. När du klickar på länken som du får av oss, öppnas enkäten med en frågelista – det enda du behöver är en webbläsare och internetuppkoppling. Systemet leder dig vidare – du ger ditt svar och går över till nästa fråga. Frågorna kan vara av olika slag – ibland kan du ge bara ett svar – då väljer du ditt svar, ibland kan du välja flera alternativ – då väljer du det antalet alternativ som du ser i instruktionen. Det kan också vara preferensval, där du väljer det alternativet som du känner mest för, så kan det också vara en fråga som kräver ett beskrivande svar, då du får fylla i svaret med egna ord. Om du råkar göra fel eller missa någon fråga, kommer systemet att meddela att något måste rättas. När du är klar med din enkät får du information om den fylldes i korrekt.

3. Kan jag fylla i enkäterna bara på datorn?

Vi byggde upp FullSurveys systemet så att det ska vara så bekvämt som möjligt för dig. Du kan fylla dina enkäter på en bordsdator, laptop, surfplatta eller valfri smartmobil – det räcker att du har tillgång till Internet och att du på den valda enheten klickar i länken som skickas av oss till din e-post.

4. Hur vet jag att jag kan delta i nästa enkät?

Vi skickar inbjudan via e-post och det räcker om du kontrollerar din inkorg.

5. Kan jag återgå senare till en enkät som jag redan påbörjat?

Om din dator stängdes av, strömmen går eller något viktigt får dig att gå ifrån datorn, kan du när som helst återgå till att fylla i din enkät. Enkäten sparas i vår bas kontinuerligt, så när du återgår till den hamnar du precis där du lämnat den – det räcker att du klickar i den länken som du fick i mejlet. Se bara till att hålla reda på när undersökningen avslutas – om tiden är ute kan du tyvärr inte återgå till din enkät.

6. Vilka kriterier läggs till grund för val av deltagare för enskilda undersökningar?

Då du registrerar dig i systemet, fyller du i en kort frågeformulär som hjälper oss att lära känna dig och dina preferenser. Med den information som bas väljer vi enkäter som kan intressera dig. Aktiviteten belönas – ju fler enkäter du fyller i, desto fler inbjudan får du.

7. Hur ofta kan jag delta i kommande undersökningar?

Detta är svårt att förutse och beror på vilka respondenter som söks för konkreta undersökningar. Det kan hända att du bjuds flera gånger under en månad och det kan också hända att du bjuds mer sällan.

8. Måste jag fylla i alla enkäter som jag erbjuds?

Absolut inte. Vi uppmuntrar givetvis till aktivt deltagande i undersökningar men det finns inget tvång. Du bestämmer själv vilka undersökningar du vill delta i och vilka inte intresserar dig.

9. Jag har på länge inte fått någon inbjudan att delta i undersökningen, varför?

Troligtvis har din e-postleverantör klassat våra utskick som skräppost, kontrollera därför dina mappar och ändra postinställningar – lägg till adressen: admin@cintindex.com till din adressbok – då kommer den inte att filtreras bort.

10. Hur ser det ut med antalet deltagare i varje undersökning – fyller alla registrerade deltagare samma enkät varje gång?

Våra uppdragsgivare anförtror oss enkäter om olika produkter och tjänster och vi väljer ut respondenter till varje konkret undersökning med stöd av den information som lämnades vid registreringen. Vi har profilerade undersökningar för kvinnor, män, personer i olika åldergrupper osv.

11. Jag ville delta i en undersökning som ni bjöd in mig till men jag fick information om att deltagarantalet har överskridits, vad innebär det?

Vi bjuder in större antal deltagare till varje undersökning än vad som faktiskt behövs. Vi måste göra så för att försäkra oss att vi får fram tillräckligt antal data och vi kan tyvärr inte förutse hur många respondenter som faktiskt kommer att fylla i enkäten. De andra var denna gång helt enkelt snabbare än du. Det gör inget, nästa gång kommer du att vara först.

 12. Jag fick inbjudan till undersökning och efter att jag svarat på några frågor fick jag information att jag inte motsvarar kriterier för målgruppen, varför blev det så?

Respondenter väljs i målgrupper med hjälp av uppgifter i sina profiler. Varje enkät har dock en uppsättning av kontrollfrågor som verifierar om deltagaren verkligen hör till den aktuella målgruppen. Det händer att systemet väljer ut deltagaren för en undersökning men kontrollfrågorna visar att detta var fel. I sådant fall avbryts enkäten och ifall det i systemet finns en annan enkät vars kriterier du uppfyller, då flyttas du över till den automatiskt.

Inloggning

1. Jag har glömt mitt lösenord, vad ska jag göra?

I inloggningsfönstret hittar du länken för automatisk återställning av lösenord. Klicka på länken – vi skickar ett systemmeddelande med ditt lösenord.

2. Jag försöker logga in och får hela tiden meddelande att mina uppgifter är felaktiga. Vad kan vara orsaken till det?

Först och främst ska du försäkra dig om att du skriver in rätt uppgifter. Om så är fallet, kontrollera om Caps Lock tangenten på tangentbordet inte är aktiverad (lösenordet är skiftlägeskänsligt). Om problemet uppstår fortfarande kan du prova logga in på en annan webbläsare.

 Personliga uppgifter/säkerhet

1. Vad innebär registreringen för mig? Är jag förpliktad till något?

Efter avslutad registrering har du inga förpliktelser – du kan, men måste inte - delta i undersökningar som vi föreslår. Vi uppmuntrar förstås till ett aktivt deltagande, vilket leder till större förtjänst. Om du bestämmer dig att delta i någon undersökning är din enda plikt att lämna ärliga svar.

2. Vilka fördelar har man av att registrera sig i systemet och vilka vinster får man när man deltar i undersökningar?

Själva registreringen innebär att du varje månad deltar i utlottningen av roliga priser. Deltagande i undersökningar belönas finansiellt – beloppen är olika och beror på undersökningen. Du får alltid i förväg veta hur mycket du kommer att tjäna på den aktuella enkäten.

3. Får personer som analyserar enkäterna mina uppgifter? Visas enkätresultat på min profil?

Dina uppgifter används enbart för att anpassa undersökningar till din person och de knyts inte till någon enkät. Undersökningsresultat analyseras i procentformat baserat på talvärden. Varje enkät är fullständigt anonym.

4. Hur kan man hantera sina uppgifter – login, lösenord, personlig data?

Du kan alltid ändra dina uppgifter, även ditt lösenord men du kan inte ändra ditt användarnamn/login. Du kan administrera ditt konto när du loggat in i panelen och följer instruktionerna.

5. Jag har bytt min e-postadress – hur kan jag ändra min e-postadress hos er?

Skicka information om ändring av e-postadressen till oss: info@FullSurveys.com. Vi uppdaterar dina uppgifter och du får bekräftelse på den genomförda ändringen.

6. Kan jag dra mig ur efter att jag registrerat mig och deltagit i några undersökningar?

Du kan alltid dra dig ur och radera ditt konto – vi kommer att radera dina uppgifter i vår databas. Det finns ingen karenstid som du måste finnas kvar i vårt system. Efter att du raderat ditt konto tar det dock lite tid för att radera alla uppgifter om dig i systemet. Vi försöker alltid vara effektiva men vi vill inte lova sådant vi kanske inte kan hålla – vi förpliktar oss att radera alla dina uppgifter inom max 45 arbetsdagar från det att ditt konto avslutats.

7. Hur kan jag avsluta/radera mitt konto?

Logga in och få in på dina personliga uppgifter. Gå in i fliken ”Din profil” och sen ”Uppdatera profilen”. Klicka på ”Radera konto”.

8. Vad händer med mina personuppgifter efter att konto avslutats/ raderats?

Alla dina personuppgifter kommer att raderas permanent, i databasen kommer det inte finnas något spår efter dem.

Betalning

1. Hur gör man upp betalningen för ifyllda enkäter?

Varje enkät tilldelas ett belopp som du ser innan du bestämer om du vill delta i undersökningen. Efter avslutad undersökning gör vi upp med varje respondent. De intjänade medel sätts in på ditt konto i vårt system. När du samlat ihop ett bestämt belopp kan du överföra pengar till ett av dig angivet bankkonto.

2. Varför måste jag vänta tills jag får ihop ett större belopp för att kunna överföra pengar till mitt konto?

I systemet registreras många respondenter. Att samla ihop ett större belopp ska gynna en smidig service och penningflöde, vilket hjälper oss att erbjuda dig en mer attraktiv ersättning.

3. När får jag min ersättning?

Ersättningen får du varje gång inom 30 arbetsdagar från ifyllning av enkäten.

4. Jag har fortfarande inte fått min betalning för en undersökning som jag deltog i, varför?

Det finns två möjligheter – kanske har du inte gjort klart enkäten? Om du gjort klart den och efteråt såg du ett meddelande att undersökningen avslutades positivt kan det hända att systemet inte kunde skicka ut någon betalning eftersom undersökningen ännu inte är avslutad. Vissa undersökningar betalas först när alla respondenter har lämnat in sina enkäter. Det dröjer dock aldrig längre än 30 arbetsdagar.

5. Hur ska ni göra upp med mig om jag vill avsluta mitt konto men har kvar medel att ta ut?

Om du bestämmer dig för att avsluta samarbetet kommer vi att skicka dina pengar oavsett vilket belopp det blir. Allt du måste göra är att fylla i ett formulär. Efter att ditt konto avslutas kommer vi att inom 45 arbetsdagar skicka pengar till det av dig angivna bankkonto.

6. Jag ville överföra pengar till mitt konto men efter att jag aktiverade utbetalningen har pengarna inte kommit in på mitt bankkonto. Vad hände?

Hantering av utbetalningskonto kräver först och främst korrekt data för banköverföring, inklusive e-postadress som du använde vid registrering i systemet. Välj fliken ”Mitt konto” och välj utbetalning – överföring. Om du missade något av dessa steg, systemet kommer inte att godkänna utbetalningen. Om du däremot gjorde allt som du skulle, måste du ha tålamod och vänta. Den föreskrivna tiden för utbetalning (överföringar sker enligt systemet, inte manuellt) är 45 dagar.